br>

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Monument Fund S.A. z siedzib± w Krakowie, ul Miodowa 14/5, 31-055 Kraków w celu zwi±zanym z rozpatrzeniem wniosku pożyczkowego o udzielenie pożyczki pozabankowej, a co za tym idzie do kontaktowania się drog± telefoniczn± i za pomoc± poczty elektronicznej.

 

 *Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych przez Monument Fund S.A. z siedzib± w Krakowie, ul Miodowa 14/5, 31-055 Kraków w celach marketingowych. Zostałam/em poinformowana/y, że Administratorem danych osobowych jest Monument Fund S.A. z siedzib± w Krakowie, ul Miodowa 14/5, 31-055 Kraków oraz o prawie dostępu do tre¶ci danych i ich poprawiania. Podane dane przetwarzane s± w celu realizacji formularza zgłoszenia lub wniosku o pożyczkę oraz marketingu produktów własnych Monument Fund S.A. lub podmiotów z grupy. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

 *Wyrażam zgodę /  na przesyłanie przez Monument Fund S.A.. z siedzib± w Krakowie, ul Miodowa 14/5, 31-055 Kraków, informacji handlowych drog± elektroniczn±, zgodnie z ustaw± z dnia 18 lipca 2002 r. o ¶wiadczeniu usług drog± elektroniczn± (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z póĽn