*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółki z Grupy Monument Fund (wymienione w pkt 2 Klauzuli informacyjnej) w celu dokonania przez nie oceny mojej sytuacji majątkowej pod kątem możliwości udzielenia mi pożyczki przez jedną ze spółek wskazanych w pkt 2 lit. c klauzuli informacyjnej.

 

 *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratorów danych wskazanych w pkt 2 Klauzuli informacyjnej w celu przekazywania telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości sms lub e-mail lub listu tradycyjnego wysyłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej materiałów o charakterze marketingowym mających na celu zapoznanie mnie z działalnością Administratorów danych. 

 

 *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratorów danych wskazanych w pkt 2 Klauzuli informacyjnej w celu przekazywania telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości sms lub e-mail lub listu tradycyjnego wysyłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej informacji handlowych dotyczących konkretnych produktów oferowanych przez Administratorów danych.

Klauzula informacyjna